Chính Sách Bảo Mật

Ligru.com là trang thông tin chuyên về Game, hướng dẫn thủ thuật cũng như các mẹo trong game. Giúp tạo nên một cộng đồng chơi game, vừa hay vừa có ích. Dưới đây là các thông tin liên quan đến chính sách Bảo Mật của chúng tôi, quý khách truy cập website nên đọc qua và năm rõ trước khi thực hiện và sử dụng các tính năng trên website của chúng tôi.

Nội Dung của Qui Định về Bí Mật Thông Tin Cá Nhân

Quy định dưới đây quy định về bí mật thông tin cá nhân. Cũng như trình bày về việc Chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà Chúng tôi thu thập được khi Bạn ở trong website Ligru.com. Qui định này cũng sẽ trình bày về việc Chúng tôi xử lý các thông tin nhận dạng cá nhân. Mà các đối tác kinh doanh của Chúng tôi tiết lộ cho Chúng tôi.

Qui định này không áp dụng cho những công ty mà Chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc những người không phải là nhân viên của Chúng tôi hay những người không do Chúng tôi quản lý.

Việc Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi thu thập các thông tin về Địa Chỉ IP, Thời gian đăng nhập, Coockie, Vị trí người truy cập. Khi bạn truy cập website của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đang chấp nhận với điều đó.

Chúng tôi tự động ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong máy chủ của Chúng tôi từ cửa sổ trình duyệt của Bạn.

Chúng tôi sử dụng các thông tin cho ba mục đích thông thường:

  • Để điều chỉnh các chương trình quảng cáo và nội dung Bạn nhìn thấy cho phù hợp với từng cá nhân.
  • Đáp ứng các yêu cầu của Bạn đối với một số sản phẩm và dịch vụ.
  • Liên lạc với Bạn về các chương trình khuyến mại đặc biệt và các sản phẩm, dịch vụ mới.

Tiết Lộ và Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của Bạn cho bất kỳ người nào khác. Chúng tôi sẽ gửi các thông tin nhận dạng cá nhân về Bạn cho các công ty hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:

  • Chúng tôi được Bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó.
  • Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của Bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà Bạn yêu cầu.
  • Chúng tôi cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho Chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho Bạn.

Trừ khi Chúng tôi thông báo cho Bạn biết nội dung khác, các công ty này không có quyền sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân mà Chúng tôi cung cấp cho họ hoặc vượt quá phạm vi cần thiết để trợ giúp Chúng tôi.

  • Chúng tôi tuân theo các Quyết định, Lệnh hoặc Bản Án của tòa án hoặc thủ tục pháp lý.
  • Chúng tôi thấy rằng các hành động của Bạn trên các trang web của Chúng tôi là vi phạm các quy định hướng dẫn sử dụng của Chúng tôi đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.

Tập Tin Cookie

Chúng tôi có thể thiết lập và truy cập Ligru.com các tập tin cookie trên máy tính của Bạn.

Chúng tôi cho phép các công ty khác, là những công ty đang có các chương trình quảng cáo trên một số trang web của Chúng tôi được thiết lập, truy cập các tập tin cookie của họ trên máy tính của Bạn.

Việc các công ty khác sử dụng tập tin cookie của họ sẽ tùy thuộc vào các qui định về sự riêng tư của riêng họ, chứ không phải là qui định này. Các hãng quảng cáo hoặc các công ty khác không thể truy cập các tập tin cookie của Chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các cảnh báo trên web của Ligru.com để truy cập các tập tin cookie của Chúng tôi trong phạm vi mạng lưới các trang web của Chúng tôi và liên quan tới các dịch vụ và sản phẩm của Ligru.com.

Những liên kết

Website www.ligru.com bao gồm các liên kết tới các website khác. Các liên kết này được thiết lập bởi Ligru.com cũng như các Thành viên của Ligru.com. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về Quy định Bí Mật Thông Tin Cá Nhân của bất cứ website nào khác ngoài quy định này.

Chúng tôi khuyến cáo các Thành viên và người sử dụng của Ligru.com phải cẩn thận khi rời website Ligru.com và đọc kỹ các Quy định Bí Mật Thông Tin Cá Nhân ( hay còn gọi là Quy định Bí Mật Riêng Tư ) của mỗi website Bạn vào từ các liên kết trên Ligru.com hoặc từ các cách khác. Chúng tôi xin nhắc lại là quy định này chỉ áp dụng cho việc thu thập thông tin bởi Ligru.com trên website Ligru.com và các ứng dụng di động do chúng tôi phát hành.

Bảo Mật

Thông Tin Tài khoản trên Ligru.com của Bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để bảo đảm sự riêng tư và an toàn cho Bạn. Trong một số trường hợp, Chúng tôi sử dụng hệ thống mă hóa SSL theo tiêu chuẩn trong ngành để bảo vệ các dữ liệu được truyền đi.

Những Thay Đổi về Qui Định về Bí Mật Thông Tin Cá Nhân

Đôi khi Chúng tôi có thể sửa đổi qui định này. Nếu Chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của Bạn, Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên website của Chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho Bạn về những thay đổi nói trên.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ của Chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.

Các Thắc Mắc hoặc Gợi Ý

Nếu Bạn có thắc mắc hoặc gợi ý, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo các thông tin được cung cấp dưới cuối trang. Xin cảm ơn!