Nguyễn Thị Linh Chi

Editor in chief

Nhân viên Content tại LIGRU, công việc chính là điều phối bài viết phân phối lên website của LIGRU.com
  • Quê Quán: Lạng Sơn
  • Học Vấn: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
  • Chuyên Ngành: Quản Trị Kinh Doanh

Latest Articles